naslovnaUSAID Право на приступ информацијама од јавног значаја и заштита података о личности - Информативни водич

Израда ове публикације омогућена је уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Садржај публикације је искључиво одговорност аутора и не представља нужно ставове УСАИД-а или Владе САД.