Saopštenja

Studija Evropske komisije o proceni usklađenosti Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa propisima EU ukazuje na potrebu…

četvrtak, 11. jul 2019. 14:17

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) je od Ministarstva za evropske integracije, dana 05. jula 2019. godine, primio Studiju Evropske komisije o proceni usklađenosti Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije sa propisima EU (Studija). U Studiji se ukazuje na određene neusklađenosti novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) sa Uredbom EU 2016/679...

Opširnije...

upoznajte lat

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 28.6.2019. U PROCEDURI: 3.542 OBRAĐENO: 79.002

Opširnije...
Portal otvorenih podataka
Aktuelnosti

PRAVNA LICA KAO OŠTEĆENI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU ZBOG POVREDE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

sreda, 17. jul 2019. 12:36

Prekršajni apelacioni sud je na Drugoj sednici svih sudija tog suda održanoj 01.7.2019. god. usvojio pravno shvatanje po kome su udruženja građana, odnosno pravna lica kao tražioci informacija uvek ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona...

Opširnije...