Press Releases

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА НИЈЕ ИЗВРШИО РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА

Friday, 24. May 2019. 11:57

Решењем Повереника за информације од јавног значаја изаштиту података о личности од 9.5.2019. год. наложено је Градоначелнику града Београда да Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије обавести да ли поседује уговор закључен између Града Београда и Републике Србије којим се регулишу трошкови уређења грађевинског земљишта на локацији обухваћеној планским документом из члана 2. Закона о утврђивању јавног интереса...

Read more...

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 30.4.2019. PENDING: 3.450 DONE: 77.518

Read more...
Open Data Portal
News

Повереник учествовао на 29. конференцији европских органа за заштиту података о личности 2019. („Пролећна конф…

Monday, 13. May 2019. 10:50

Повереник је учествовао на 29. Међународној конференцији европских органа за заштиту података о личности, која је одржана од 8. до 10. 5. 2019. године, у Тбилисију, Грузија, у организацији Канцеларије за заштиту података о личности Грузије. Конференцију су отворили премијер Грузије Mamuka Bakhtadze и председавајућа Канцеларије за заштиту података о личности Грузије, Tamar Kaldani, а учествовали су представници европских органа за...

Read more...