COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
PRESS RELEASES

Commissioner Submitted Annual Report for 2023 to National Assembly

Tuesday, 26. March 2024. 14:33

On March 22, 2024, the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection, fulfilling his legal obligation, submitted the Report on the implementation of the Law on Free Access to Information of Public Importance and the Law on Personal Data Protection in 2023 (version in Serbian only) to the National Assembly of the Republic of Serbia. The Report was...

Read more


NEWS

Евро-медитеранска искуства у приступу информацијама

Monday, 22. April 2024. 14:45

Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић учествују на регионалној конференцији „Евро-медитеранска искуства у приступу информацијама“ у организацији Европске уније, Савета Европе и Комисије за право на приступ информацијама Краљевине Мароко (CDAI), а у циљу промовисања норми и стандарда Савета Европе у области приступа информацијама од јавног значаја. Након уводних речи домаћина конференције г. Omara Seghrouchnija, председника CDAI, гђе Carmen...

Read more


banner 01

Monthly Statistical Report

29.3.2024.

PENDING: 13.460

DONE: 153.085

Read more