Press Releases

Студија Европске комисије о процени усклађености Закона о заштити података о личности са прописима ЕУ указује на потребу…

Thursday, 11. July 2019. 14:17

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) је од Министарства за европске интеграције, дана 05. јула 2019. године, примио Студију Европске комисије о процени усклађености Закона о заштити података о личности Републике Србије са прописима ЕУ (Студија). У Студији се указује на одређене неусклађености новог Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) са Уредбом ЕУ 2016/679...

Read more...

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 28.6.2019. PENDING: 3.542 DONE: 79.002

Read more...
Open Data Portal
News

ПРАВНА ЛИЦА КАО ОШТЕЋЕНИ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Wednesday, 17. July 2019. 12:36

Прекршајни апелациони суд је на Другој седници свих судија тог суда одржаној 01.7.2019. год. усвојио правно схватање по коме су удружења грађана, односно правна лица као тражиоци информација увек овлашћени да поднесу захтев за покретање прекршајног поступка по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја и нису условљени доказивањем својства оштећеног у смислу одредбе члана 126. став 1. Закона...

Read more...