PRESS RELEASES

Служба Повереника одржала дводневну online oбуку на тему „Примена Закона о заштити података о личности“

Thursday, 19. November 2020. 08:59

Дана 16. и 17. новембра 2020. године у организацији Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржана је дводневна online обука на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Read more...


NEWS

SNAP INC. именовао представника за Републику Србију у складу са Законом о заштити података о личности

Monday, 23. November 2020. 11:46

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 18.11.2020. године писмену одлуку компанијe Snap Inc., са седиштем у САД, којом ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности, Представник ове компаније за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић, са адресом Македонска 30, Београд.

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.10. 2020.

PENDING: 3.274

DONE: 94.706

Read more...