Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.9.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.535

ОБРАЂЕНО: 81.734

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  септембру 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 1161 предмет и то:    

  • 515 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 494 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 152 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.426 (3.143 – приступ информацијама, 215 - заштита података и 68 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).          

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1052 (382 - приступ информацијама, 515 - заштита података, 155 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.535 (3.276 – приступ информацијама, 194 - заштита података и 65 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.196 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци