Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.8.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.426  

ОБРАЂЕНО: 80.683

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у августу 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  августу 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 893 предмета и то:    

  • 264 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 478 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 151 предмет који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.465 (3.233 – приступ информацијама, 207 - заштита података и 25 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).          

Број решених предмета током овог месеца је укупно 932 (354 - приступ информацијама, 470 - заштита података, 108 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.426 (3.143 – приступ информацијама, 215 - заштита података и 68 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.202 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци