Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.7.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.465

ОБРАЂЕНО: 79.751

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јулу 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  јулу 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 672 предмета и то:    

  • 381 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 237 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 54 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.542 (3.256 – приступ информацијама, 259 - заштита података и 27 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).          

Број решених предмета током овог месеца је укупно 749 (404 - приступ информацијама, 289 - заштита података, 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.465 (3.233 – приступ информацијама, 207 - заштита података и 25 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 3.397 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци