Читај ми

IMG 0601Завршио Правни факултет у Београду, положио правосудни испит, усавршавао се у области међународног јавног права и људских права у Хагу и Будимпешти. Објавио неколико стручних књига и радова из области остваривања људских права и права националних мањина, посебно заштите података о личности, суочавања с прошлошћу, отварања досијеа служби безбедности, забрани употребе антиперсоналних мина и др. Радио у Савезном министарству за људска права и права националних мањина, Савезном министарству правде, невладиној организацији Центар за антиратну акцију и код Заштитника грађана. Од 2010–2017 био заменик Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у области заштите података о личности, од 2017-2018 саветник повереника и од 2018. и данас помоћник генералног секретара за Сектор за сарадњу и извештавање.