Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9. 7. 2020. године објављује Закључак бр..071-01-4097/2018-03 oд 25.6.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4097/2018-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8. 7. 2020. године објављује Решење бр..071-01-1910/2018-03 oд 22.7.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1910/2018-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8. 7. 2020. године објављује Решење бр..071-01-728/2018-03 oд 12.6.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-728/2018-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 3.7.2020. године објављује Закључак бр.071-01-3822/2018-03 oд 9.6.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ; 071-01-3822/2018-03

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података