ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15
11120 Београд
Србија

Емаил: office@poverenik.rs

Телефон: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379

Радно време: 7:30-15:30

Почев од петка 18. марта 2016. године, почиње са радом аутоматска телефонска централа Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у оквиру које ће, позивом на број 011/3408-900, бити доступне следеће опције:

Тастер 1 - Информације у вези са остваривањем права из области слободног приступа информацијама од јавног значаја

Тастер 2 - Информације у вези са остваривањем права из области заштите података о личности

Тастер 4 - Сектор за заједничке послове

Тастер 5 - Сектор за сарадњу и извештавање

Тастер 6 - For English