Читај ми

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Преузмите датотеку:

wordФОРМУЛАР ЗАХТЕВА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА

Преузмите датотеку:

wordФОРМУЛАР ЗАХТЕВА

ОБРАЗАЦ ПРИТУЖБЕ

на основу чл.82 ст.1 Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 87/2018)

Преузмите датотеку:
word ПРИТУЖБА

ОБРАЗАЦ ОБАВЕШТЕЊА О ПОВРЕДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Преузмите датотеку:
word ОБРАЗАЦ ОБАВЕШТЕЊА

ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ РУКОВАОЦА КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ОСТАВИРАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ, ОДНОСНО ПОВОДОМ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - 

НАПОМЕНА: Жалба се може изјавити само за поступке поводом захтева за остваривање права у вези са обрадом, који нису окончани до дана почетка примене новог закона и окончаће се по одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12).

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ.doc.

ЖАЛБА КАДА РУКОВАЛАЦ НИЈЕ ПОСТУПИО/НИЈЕ ПОСТУПИО У ЦЕЛОСТИ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ - 

НАПОМЕНА: Жалба се може изјавити само за поступке поводом захтева за остваривање права у вези са обрадом, који нису окончани до дана почетка примене новог закона и окончаће се по одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12).

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ.doc.