ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Закон о заштити података о личности - ЗЗПЛ („Службени гласник РС“, бр. 87/18) почео је да се примењује 22. августа 2019.

Због бројних новина које овај закон уводи у правни поредак Србије, као и комплексности укупне материје, али и правних нејасноћа које садржи и недовољне спремности појединих институција да у свему поступају у складу са ЗЗПЛ, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) сматра да постоји евидентна потреба да се руковаоци и обрађивачи података о личности што боље и што пре у потпуности оспособе за његову примену.

Повереник је на основу ЗЗПЛ једини овлашћен да прати и обезбеђује примену овог закона, а посебно да се стара о подизању свести о ризицима, правилима, мерама заштите и правима у вези са обрадом, као и да се стара о подизању свести руковаоца и обрађивача у вези са њиховим обавезама прописаним ЗЗПЛ. Осим тога, Повереник је, на основу самог ЗЗПЛ, овлашћен да о овим и сродним питањима из области заштите података о личности спроводи одговарајуће обуке.

У том циљу Повереник, у договору са непосредним организаторима, реализује обуке за представнике руковаоца и обрађивача, пре свега за лица која су већ одређена за заштиту података о личности или за она која ће тек бити одређена, како би ова лица стекла нова и доградила постојећа знања о праву на заштиту података о личности и како би се ближе упознала са обавезама које, у складу са ЗЗПЛ, имају руковаоци и обрађивачи података о личности.

Ове обуке држе представници Повереника и за то не примају финансијску накнаду.

Повереник позива руковаоце и обрађиваче који желе да непосредно организују обуке које би реализовао Повереник, да се у том смислу благовремено обрате Поверенику ради договора о времену и месту одржавања обуке, о учесницима обуке, као и о другим детаљима.

Календар одржаних обука у 2020.

Календар одржаних обука у 2021.

Календар одржаних обука у 2022.

Календар одржаних обука у 2023.     

Календар одржаних обука у 2024. (ЗЗПЛ и ЗСПИЈЗ)