ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Водич кроз судску праксу Европског суда за људска права у вези са заштитом података на српском језику припремљен је у циљу пружања подршке Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у оквиру пројекта „Заштита слободе изражавања и медија у Србији (PROFREX)“   заједничког програма Европске уније и Савета Европе  „Хоризонтални програм подршке за Западни Балкан и Турску“.

Циљ Водича кроз судску праксу Европског суда за људска права у вези са заштитом података  је да пружи свеобухватно разумевање односа између заштите података и слободе изражавања, посебно у светлу савременог технолошког напретка. Цитирана судска пракса одабрана је између најзначајнијих и  најновијих пресуда и одлука у контексту актуелног дигиталног окружења.

Документ у електронском формату можете преузети овде.

 

Vodic kroz sudsku praksu