Читај ми

Поводом 28. јануара који се обележава као Дан заштите података о личности Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржао је конференцију за јавност на којој је изнео главне изазове у области заштите података о личности и у раду Повереника.
Видео снимак конференције доступан је на http://www.mc.rs/dan-zastite-podataka-o-licnosti.4.html?eventId=8841#videos

Неадекватни правни оквир: прописи нису усаглашени са стандардима права на заштиту података о личности, многе области нису уопште уређење (видео надзор, биометрија, безбедносне провере), а са усвајање важних прописа доцни се више година. Тако, рок за доношење уредбе о начину чивања нарочито осетљивих података истекао је маја 2009. године, рок за доношење акционог плана Стратегије заштите података о личности истекао је новембра 2010;
Неадекватни простор за рад Повереника: проблем простора Европска комисја означила је као посебан приоритет међу политичким критеријумима током експертске мисије почетком 2012;
Недостатак ресурса: и поред веома стручног кадра, због неадекватног простора за рад Повереник није у могућности да ангажује довољан број запослених, а тиме и обезбеди промтно поступање у циљу заштите права.
Недостатак систематичног приступа унапређењу знања и свести о заштити података о личности: за разлику од земаља у којима су се прилагођавали чак и програми образовања ђака у раном узрасту, у Србији заштита података о личности још увек није заузела значајно место. Појединци, несвесни својих права и могућности злоупотреба, дају своје податке и сами доприносе неоснованим обрадама које касније могу имати озбиљне последице.
Повереник се захвалио организацијама удружења грађана и медијима на подршци, без које, имајући у виду мали учинак државних органа у заштити података о личности, не би било могуће говорити о неком напретку. Повереник је апеловао на медије и удружења грађана да се још више ангажују, а посебно у образовању грађана, сензибилисању јавности као и у подсећању државних органа и других на обавезе поштовања и унапређења права на заштити података о личности као уставом зајемченог права.


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података