Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић и Нихат Бишевац, градоначелник Града Новог Пазара, отвориће 20. јуна 2018. године у 10 часова у Културном центру Нови Пазар у Новом Пазару, скуп "Дани Повереника".

Реч је о дводневном скупу чија сврха је обука грађана и запослених, односно ангажованих у органима јавне власти, цивилном сектору, медијима и различитим организацијама и институцијама, с циљем да стекну основна или надограде постојећа знања о праву на приступ информацијама од јавног значаја, праву на заштиту података о личности и да се ближе упознају са радом институције Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржаће у среду 6.6.2018. године у 9,30 часова у „Медија центру“ (Београд, Теразије 3, мала сала) конференцију за медије поводом ризика и опасности које носи обрада података о личности путем интернет апликације "Изабрани доктор".

Апликација „Изабрани доктор“ је протекле недеље представљена са много публицитета. Повереник је одмах по отварању апликације добио пријаву у којој је указано на потенцијалне злоуопотребе података због неадекватног начина обраде и хитно је отворио поступак надзора над више релевантних субјеката. Међутим, како су постојећи пропусти, ризици и опасности у обради података путем наведене апликације таквог интензитета и могу озбиљно угрозити право на приватност свих лица која се налазе у здравственом систему, Повереник је хитно обавестио јавност и грађане о томе и позвао на опрезност. Чекање да се оконча поступак надзора у овом случају би обесмислило мере које је Повереник као заштитник података о личности дужан да предузме. Зато је било неопходно реаговати одмах и ублажити и минимизовати потенцијалну штету по права грађана.

Поводом почетка примене Опште уредбе (Европског парламента и Савета Европске уније) о заштити лица у вези са обрадом података о личности и слободном кретању таквих података и стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ, (на енглеском: General Data Protection Ragulation – GDPR), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности припремио је листу најчешће постављених питања на које је дао одговоре.

У овом документу, Повереник је покушао да одговори и на питање да ли се Општа уредба примењује на руковаоце из Републике Србије, као и које су обавезе у случају да се примењује.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Уставном суду Републике Србије Предлог за оцену уставности члана 10 став 3 Закона о националном ДНК регистру.

Повереник је, такође, предложио Уставном суду, да у складу са својим овлашћењима, укаже Народној скупштини Републике Србије на потребу доношења новог закона о ДНК регистру или потребу измена и допуна постојећег закона.

Предлог за оцену уставности заснива се на чињеници да је, упркос врло јасној одредби члана 42. Устава, као и ранијем јасно и прецизно израженом ставу Уставног суда да се обрада података уређује искључиво законом, законодавац прописао да се ближи услови за размену и преношење података из ДНК регистра уређују подзаконским актом Владе. Таква одредба, будући да размена и преношење података представљају радње обраде података о личности, у директној је супротности са наведеном уставном одредбом.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.5.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.572 ОБРАЂЕНО: 78.265

Опширније...
 Портал отворених података