Представница Светске банке Елен Кели, експерт за правосуђе, посетила је Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Помоћник генералног секретара, Александар Ресановић, упознао је госпођу Кели са надлежностима и активностима Повереника, са препрекама с којима се Повереник суочава у раду, као и са поступањем органа правосуђа у односу на акте Повереника, све у областима приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности.;

Госпођа Кели је изразила подршку вишегодишњим напорима Повереника усмереним на остваривање права грађана у областима приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности и изразила спремност да се ближе упозна са наводима из Извештаја Повереника за 2018. годину.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на својој званичној интернет презентацији пустио је у рад софтвер који омогућава грађанима и најширој јавности да брзо, лако и ефикасно претражују праксу Повереника и тиме се упознају са одређеним документима насталим у раду Повереника.

Повереник овим омогућава приступ одређеним документима који као примери представљају актуелну праксу Повереника и документима који као примери представљају архивирану праксу Повереника, све у областима како слободног приступа информацијама од јавног значаја тако и заштите података о личности.

Претрага се врши уласком у посебан одељак ("банер") под именом „Пракса Повереника“, на насловној страни интернет презентације Повереника, где је могуће вршити претрагу докумената на основу најмање једног параметра (врста предмета или кључна реч/правни институт или садржај/област).

Повереник учествује на 11. Mеђународној конференцији повереника за информације 2019 (ICIC 2019) која се одржава од 10. до 13. 3. 2019. године у Јужноафричкој републици, Јоханесбург, у организацији јужноафричког органа за приступ информацијама и Центра за људска права Универзитета у Преторији.

Невена Ружић, помоћница генералног секретара, учествује у раду конференције и има излагање на тему „Растући значај међуодноса између остваривања права на слободан приступ информацијама и заштите података о личности, укључујући отворене податке“ (Increasing importance of the interrelationship between ATI/FOI and data protection, including open data) дана 12.3.2019. године.

https://www.up.ac.za/media/shared/735/ZP_Files/CHR/2019/ICIC%20Conference/icic-programme07.03.2019.zp169649.pdf

 

Републички јавни тужилац, као орган надлежан за гоњење учинилаца кривичних и других казнених дела, као и заштиту уставности и законитости, поднео је Управном суду још једну тужбу против решења Повереника. Тужба је поднета на иницијативу Агенције за борбу против корупције, а против решења којим је Повереник поништио решење Агенције и наложио јој да новинарки Центра за истраживачко новинарство омогући увид и достави копију докумената (бланко менице, уговори о јемству, залоге у виду хипотека и сл.) које су политички субјекти користили као средства обезбеђења за узете кредите и зајмове у кампањама за све нивое избора, у 2012, 2014, 2016, 2017. и 2018. години, с тим што ће пре омогућавања приступа наведеним документима заштитити податке о личности (као што су адреса становања, лични матични број грађана, број банковног рачуна физичких лица и сл.), уколико су исти садржани у наведеним документима.

Збирни месечни статистички подаци

у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.7.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.325

ОБРАЂЕНО: 92.513

Опширније...
 Портал отворених података