Више јавно тужилаштво у Београду је одбило да поступи по поновљеном захтеву Повереника и да му по члану 26. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја достави на увид службену белешку о обустави поступка у кривичном предмету против тадашњег градоначелника Синише Малог, а која му је неопходна за одлучивање по жалби тражиоца информације. Оваквим поступањем Tужилаштва се озбиљно отежава остваривање права јавности да зна, једног од основних људских права загарантованих Уставом.

Образлажући зашто не доставља тражене списе, Тужилаштво је у одговору навело да списи носе ознаку тајности „строго поверљиво“, у складу са Законом о тајности података, да је други орган тражене податке означио као тајне, као и да се одредба члана 26. став 2. Закона о слободном присту информацијама од јавног значаја односи искључиво на форму (носач информације), а не на садржину информација, оспоравајући тако Поверенику могућност увида у тајне податке.

Почев од 1. децембра 2018. године на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пуштен је у рад Портал за достављање годишњих извештаја органа власти о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, о чему су органи благовремено обавештени. Законски рок за достављање годишњих извештаја је 20.јануар 2019.године.

Имајући у виду да је одређени број органа извршио регистрацију на Порталу, а да након тога није доставио извештај, због чега није могао добити потврду путем електронске поште, Повереник још једном позива те и друге органе који нису испунили ову законску обавезу, да то учине без одлагања, у складу са упутством за достављање извештаја које се налази на Порталу Повереника.

Портал ће бити отворен за достављање годишњих извештаја закључно са 5. фебруаром 2019. године. 

У понедељак 28.1.2019. године од 11,00 до 14,00 часова, у свечаној сали Kлуба посланика, у Улици Толстојева 2, у Београду, биће обележен Дан заштите података о личности у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Скуп ће отворити Станојла Мандић, заменица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; њ.е. Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Србији, њ.е. Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС у Србији;  и Тобијас Флесенкемпер, шеф Канцеларије Савета Европе у Београду.

Том приликом Повереник ће представити стање у области заштите података о личности у Србији, новине које доноси нови Закон о заштити података о личности, као и нову публикацију „Заштита података о личности – ставови и мишљења Повереника бр. 4“. 

Управни суд је 26.12.2018. одбацио тужбу Министарства спољних послова Републике Србије поднету против решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије, којим је Повереник наложио Министарству да новинару Н1 достави копију извештаја радне групе Министарства, сачињеног поводом погибије Слађане Станковић и Јовице Степића, службеника Амбасаде Републике Србије у Либији, у фебруару 2016. год.

У образложењу своје одлуке Управни суд је навео да Министарство спољних послова не може да буде странка у том поступку из разлога што у поступку пред Повереником није решавано о неком праву или на закону заснованом интересу тужиоца (Министарства), већ о дужности тужиоца да као надлежни орган без одлагања а најкасније у року од пет дана од дана пријема решења Повереника поступи по захтеву странке, тј. тражиоца информације.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.1.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.319 ОБРАЂЕНО: 73.641

Опширније...
 Портал отворених података